ÁROP-1.A.3 - Területi együttműködést segítő programok

Szöveges Vissza

ÁROP-1.A.3-2014

Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban

 

Jogosultak köre:

 • Konvergencia régiókban lévő, a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti járásszékhely települési önkormányzatok (KSH 321)


Projektkiválasztás eljárása:

 • egyfordulós, egy szakaszos


Keretösszeg:

 • 1,85 milliárd Ft


Támogatás összege:

 • 1. kategória: ha a járásszékhely település által koordinált járáshoz tartozó településszám 2-26 között van: 15-22 M Ft
 • 2. kategória: ha a járásszékhely település által koordinált járáshoz tartozó településszám 28-84 között van: 25-34 M Ft


Támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás


Támogatás mértéke:

 • 100%


Támogatandó pályázatok száma:

 • 76-110 db


Projektidőszak:

 • Fizikai befejezés: 2015. szeptember 30-ig
 • Projekt zárása: 2015. október 31-ig


Pályázat célja:

 • A pályázati konstrukció olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával


Támogatható tevékenységek:

 1. Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. Az együttműködéseknek ki kell terjedniük az önkormányzatokon, nemzetiségi önkormányzatokon, járási kormányhivatalokon túl a járás szintjén releváns civil, egyházi és a gazdasági szférára is. (mindkét kategóriában kötelező)
 2. Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten. (szervezés, koordináció, a program technikai feltételeinek biztosítása stb.) (mindkét kategóriában kötelező)
 3. Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése. A térségi szintű felzárkózási kerekasztal feladatai: áttekinti a térség önkormányzatainak esélyegyenlőségi programjait és azok megvalósulását, összehangolja a térségben tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket. (mindkét kategóriában kötelező)
 4. Járási szintű Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására. (mindkét kategóriában kötelező)
 5. Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-programterv”disszeminációja érdekében. (mindkét kategóriában kötelező)
 6. Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek tartása: pl. konfliktuskezelést, diszkrimináció csökkentését, érzékenyítést szolgáló tréningek. (mindkét kategóriában választható)
 7. A társadalmi felzárkózást szolgáló koordinációt biztosító szakmai megvalósítók, illetve a területi együttműködésben részt vevő önkormányzatok tisztviselőinek, illetve felzárkózási kerekasztal tagjainak speciális, akkreditált képzése. (mindkét kategóriában választható)
 8. A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonása. (mindkét kategóriában választható)
 9. Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében.(mindkét kategóriában választható)


A projekt elvárt eredményei:

 • Kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásokban.
 • Kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek megvalósításának vonatkozásában (lehatárolva az ÁROP-1A6 pályázati konstrukcióban megvalósított feladatoktól).
 • Létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszéd-fóruma (járási szintű felzárkózási kerekasztalok).
 • Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó – a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott  „Esélyteremtő-programterv”.
 • Megvalósul a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkózási, egyenlő esélyek biztosítását célzó „Esélyteremtő-programtervek” disszeminációja


A projekt hatása:

 • A helyi esélyegyenlőségi programok kapcsán hosszútávú együttműködés alakul ki az egy járáshoz tartozó önkormányzatok körében.
 • Sikeresebb felzárkózási, esélyegyenlőségi helyi fejlesztések valósulhatnak meg a 2014-2020 közötti programozási időszakban.
 • Ezáltal javulhat az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások megszervezésének hatékonysága, javul a közszolgáltatások minősége.
 • Csökken az előítéletesség, erősödik a társadalmi felzárkózás és az esélyegyenlőség céljai iránti elkötelezettség.
 • Hosszabb távon javul a helyi esélyegyenlőségi programok célcsoportjainak helyzete.


Egyéb feltételek:

 • A pályázónak be kell nyújtania egy szakmai együttműködési koncepciót, amelyben kifejti, hogy miként kívánja a különféle szervezetekkel és intézményekkel az együttműködéseket generálni.
 • A kötelező és választható tevékenységeket a fenti táblázat szerinti bontásban kell vállalniuk a szervezeteknek. A pályázatban minden esetben nevesíteni kell valamennyi kötelező és választott tevékenységet.  A pályázati dokumentációban tevékenységenként külön-külön részletesen be kell mutatni a teljesítésük módját és a létrejövő eredményt (output). Eredményesnek tekintendő a projekt, ha a kedvezményezett által a pályázati adatlapon bevállalt és részletesen kifejtett tevékenységek, a létrejövő eredmények teljesülnek. Nem támogatható olyan pályázat, amely esetében tevékenységekhez nem kapcsolódik eredmény (output). 
 • A társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása (kötelező tevékenység) keretében felállított szakértői csoportok esetén: a szakmai megvalósítókkal kapcsolatos szakmai elvárások:
  • legalább 2 éves releváns tapasztalat az alábbi szakterületeken (szociális, egészségügy, oktatás, esélyegyenlőség és társadalmi felzárkózás), illetve a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt célcsoportjaival
  • A szakmai megvalósítók közül legalább 1 fő esélyegyenlőségi feladatokkal (HEP) megbízott önkormányzati tisztviselő legyen.
 • Jelen pályázat keretében megvalósuló projektek szakmai tartalma nem lehet átfedésben az ÁROP-1.A.6. kódszámú „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése”, az ÁROP-1.1.14 kódszámú „Partnerség erősítése” című konstrukció, az ÁROP-1.A.5. kódszámú „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára”, az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú, ”Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak”, valamint az ÁROP-1.1.18 kódszámú a „Civil szervezetek működési környezetének javítása” című kiemelt projekt keretében megvalósuló tevékenységek tartalmával.

 

 

Együttműködési ajánlat

Kérem, küldjék az együttműködéshez szükséges információkat!

FORRÓDRÓT:

06 20/338 04 67
06 20/339 90 71